استئارات آلومینیوم

استئارات آلومینیوم

استئارات آلومینیوم استئارات آلومینیوم برای کمک به تعلیق رنگدانه ها در روغن برای جلوگیری از جدا شدن، کاهش مقدار روغن مورد نیاز برای خیس...

ادامه مطلب

واکنش اسیدفسفریک وکلسیم هیدروکسید

وقتی هیدروکسید کلسیم و اسید سولفوریک را با هم مخلوط می کنیم چه اتفاقی می افتد؟

واکنش هیدروکسید کلسیم و اسید فسفریک! چه اتفاقی می‌افتد؟  هیدروکسید کلسیم چیست؟ همچنین به عنوان آهک کنده شناخته می شود، پایه ای با ...

ادامه مطلب